توصیه های فردریک اوکلاند برای فروش عالی

توصیه های فردریک اوکلاند برای فروش عالی

برای یک فروش موفق همیشه نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه هستیم، حال باید در وهله اول نکاتی را به خاطر داشته باشیم تا با رعایت آنها به خواسته خود برسیم و فروشی موفق را تجربه کنیم. این توصیه ها از کتاب مهارت های فروش برگرفته شده است. به گرمی دست بدهید، لبخند بزنید و تماس […]