توصیه های فردریک اوکلاند برای فروش عالی

توصیه های فردریک اوکلاند برای فروش عالی

برای یک فروش موفق همیشه نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه هستیم، حال باید در وهله اول نکاتی را به خاطر داشته باشیم تا با رعایت آنها به خواسته خود برسیم و فروشی موفق را تجربه کنیم.

این توصیه ها از کتاب مهارت های فروش برگرفته شده است.

  1. به گرمی دست بدهید، لبخند بزنید و تماس چشمی برقرار کنید.
  2. انرژی مثبت ساطع کنید. چیزی خوشایند تر از این نیست که کسی اسم خود را از زبان دیگری بشنود. هم در شروع مکالمات و هم هنگام خداحافظی اسم طرف مقابل را به زبان بیاورید. اگر برای اولین بار است با کسی ملاقات می کنید، تکرار نام او سبب می شود تا نامش را فراموش نکنید.
  3. کنترل گفتگو را در اختیار بگیرید. شما می توانید در هر صحبت و بحث موضوع مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  4. کمی درباره خود مبالغه کنید. کمی خودستایی هرگز به کسی آسیب نمی رساند.
    باید نقاط قوت و ضعف رقبای خود را بشناسید و از نقاط ضعف آن ها به سود خود استفاده کنید.
  5. از دیگران بدگویی نکنید.
  6. به مثبت ها بها دهید.