قانون طلایی زیگ زیگلار

می توانید در زندگی به هر آنچه می خواهید برسید، مشروط به اینکه هر چه بیشتر به افراد دیگر کمک کنید تا آنها نیز به آنچه می خواهند برسند.
همانطور که در مطالب قبلی قوانین موفقیت به آن اشاره کردیم و به توضیح آن ها پرداختیم، اکنون قانون طلایی زیگ زیگلار جزء آن دسته قوانینی است که مرز تفاوت بین یک رئیس و یک رهبر یا لیدر را با هم مشخص می کند.
یک رئیس شرکت خصوصی یا یک اداره معمولی را در نظر بگیرید. در این شغل افراد برای رئیسشان یا بهتر است بگویم برای اهداف رئیسشان در تلاش هستند و کار می کنند و نتیجه این همه زحمات به جیب رئیسشان می رود. در این نوع تجارت افراد زیر دست بالای ۸۰% هیچ صداقتی را در کار و در داشتن تعهد به رئیسشان ندارند و به جرأت می توان گفت افرادی که در این نوع تجارت ها هستند و به مدت ۳۰ سال در آن فعالیت می کنند، تا آخر عمر، فردی خود باخته خواهند ماند.
اکنون یک رهبر یا لیدر را در نظر بگیرید. این افراد همیشه به دنبال موفقیت هستند و برای آنها هیچ حد و مرزی وجود ندارد، چون آن ها روحیه ای بینهایت طلب دارند. این افراد می دانند که به تنهایی نمی توانند به این درجه بالای موفقیت برسند و تنها راه برای رسیدن به این درجه را حرکت به صورت گروهی یا دریافت حمایت از افراد موفق دیگر می دانند. این افراد گروهی برای خود تشکیل می دهند و افراد را طوری آموزش می دهند که برای هدف نهایی سازمان تلاش کنند و همگی در سود آن با هم شریک باشند. افراد در این سازمان می توانند نظرات و احساسات خود را بیان کنند. به موفقیت رسیدن یکی از اعضا برابر با موفقیت بقیه افراد است یا آن ها از افراد موفقی که در اطرافشان است استفاده می کنند و با کمک آن ها به خواسته های خود می رسد و در زمانی دیگر، خود به کمک آنها می شتابد و قانون ” برنده = برنده ” را ایجاد می کنند.

اکنون شما، تصمیم بگیرید که می خواهید در کنار یک رئیس کار کنید یا یک رهبر !
تصمیم خودتان را بگیرید و برای رسیدن به هرکدام، نیاز هست چه چیزهایی را یاد بگیرید یا انجام دهید را فرا بگیرید.