با شیوه صحیح برنامه ریزی چگونه برای هر روز برنامه داشته باشیم

چگونه برای هر روز برنامه داشته باشید ذهن شما و توانایی‌تان برای فکر کردن، برنامه ریختن و تصمیم گرفتن قدرتمندترین ابزار برای غلبه بر به تعویق انداختن کارها و بالا بردن بهره‌وری است. توانایی شما در تعیین هدف، برنامه‌ریزی و عملی کردن آن سبک زندگی شما را می‌سازد. هر فکر کردن و برنامه‌ریزی که انجام […]